Angielski w pytaniach 38 - Which word is different?

który wyraz nie pasuje do reszty

Wybierz poprawną odpowiedź.

Which word is different?

shirt

bag

skirt

hat

pants

tie

 

Przy okazji, co oznacza DRESS UP?:
dress up słownik