Angielski w pytaniach 13

enjoy doing something

Wybierz poprawną odpowiedź:

I enjoy _________ in the city, but I want to move to the country one day.

to live

living

live

having living

 

Więcej informacji o tej konstrukcji: tutaj


Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz