Dostępne zestawy

At The Seaside (27) words
Means of transport (21) words
Podróżowanie samolotem (22) words
Vehicles (29) words
Jazda pojazdem (24) words
Travelling by train (20) words
Country and Nationality cz. I (31) words
Country and Nationality cz. II (31) words
Country and Nationality cz. III (11) words
Asia [Azja] (31) words
Africa [Afryka] (26) words
Mountains (31) words
At the seaside (5) words
TRAVEL (15) words
COUNTRIES (28) words
car (from outside) - samochód (z zewnątrz) (23) words
car (inside) - samochód (wewnątrz) (22) words
Means of transport (18) words
Przydatne Słówka (23) words
lotnisko (13) words
Państwa (28) words
środki transportu (16) words
stacje (7) words
ludzie w podróży (10) words
travelling (18) words
wakacje (8) words
attractions (13) words
attractions 2 (15) words
zakwaterowanie (15) words
przydatne przedmioty (15) words
kierunki (11) words
wypadki (10) words
podróż - useful phrases (15) words
GIMNAZJUM SŁÓWKA PODRÓŻE, TURYSTYKA (31) words
Podróże (21) words