Translator

Translator przeznaczony jest do tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski. Aby przetłumaczyć tekst, należy go wpisać w okienko, wybrać kierunek tłumaczenia i nacisnąć przycisk 'tłumacz'.