Gay Fawkes

Po przeczytaniu artykułów Guy Fawkes oraz The Gunpowder Plot rozwiąż test sprawdzający ile zapamiętałaś/eś z powyższych materiałów.