Studenci

Polish wordEnglish wordHistory
absolwentgraduate
bibliotekalibrary
dyplomdiploma
dziekandean
egzaminexam
egzamin ustnyoral exam
katedrachair
klub studenckistudents club
kurscourse
medycynamedicine
miasteczko akademickiecampus
nauki humanistyczneArts
nauki ścisłescience
naukowiecscholar
prodziekanvice-dean
profesorprofessor
referatpaper
przemowaspeech
seminariumseminar
stypendiumgrant
stypendium naukowescholarship
uniwersytetuniversity
wykładlecture
wynikiresults
życie towarzyskiesocial life
chodzić na wykładyattend lectures
wydziałdepartment
certyfikatcertificate
wyróżnieniedistinction
stołówkacanteen

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki