The Story of Romeo and Juliet

Polish wordEnglish wordWymowa
powieśćnovel
zjadliwyvitriolic
ostry języksharp tongue
odwzajemniaćreciprocate
na pamięćby heart
zgodaconsent
ciosblow
przekonaćpersuade
uzyskaćobtain
żebraćbeg
sektasect
błądmistake
umrzećdie
naprawić błądput a mistake right
niewolnikslave

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki