In a restaurant

Polish wordEnglish wordHistory
wagon restauracyjny w pociągubuffet car
kawiarniacafe
stołówkacanteen
bar szybkiej obsługifast food restaurant
pubpub
restauracja samoobsługowaself-service restaurant
barsnack bar
restauracja sprzedająca jedzenie na wynostake-away
barcafeteria
napójbeverage (formal)
rachunekbill
zarezerwować stolikbook a table
danie głównemain course
karta dańmenu
zamówić cośorder sth
obsługaservice
przystawkastarter
napiwektip
kelnerwaiter
kelnerkawaitress
karta winwine list

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki