Liczby porządkowe

Polish wordEnglish wordHistory
pierwszyfirst
drugisecond
trzecithird
czwartyfourth
piątyfifth
szóstysixth
siódmyseventh
ósmyeighth
dziewiątyninth
dziesiątytenth
jedenastyeleventh
czterdziesty siódmyforty seventh
dwudziestytwentieth
pięćdziesiątyfiftieth
siedemdziesiąty ósmyseventy eighth

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki