Idioms

Polish wordEnglish wordHistory
dorównać innymto keep up with the Joneses
nadepnąć komuś na odciskto rub sb up the wrong way
skupić na sobie uwagęto steal the show
rozbawić towarzystwoto bring the house down
czytać pomiędzy wierszamito read between the lines
na koszt firmyon the house
bardzo smutnydown in the dumps
zabrać jednemu, żeby dać drugiemuto rob Peter to pay Paul
upiec dwie pieczenie na jednym ogniuto kill two bird's with one stone
utknąć w martwym punkcieto come to a standstill

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki