zero in on

zero in on

Wyjaśnienie: 

direct or focus attention on (inseparable)

Tłumaczenie: 

skupić uwagę na czymś

Przykładowe użycie: 

"The caps have zeroed in on the man they believe to be responsible for the murder."

"We must decide on our target market, then zero in on it."