look forward to

look forward to

Wyjaśnienie: 

to be excited about something in the future, to feel happy and excited about something that is going to happen

Tłumaczenie: 

oczekiwać na coś z niecierpliwością, cieszyć się na coś

Przykładowe użycie: 

"I'm looking forward to hearing from you again." - Czekam z niecierpliwością na kolejne wiadomości od ciebie

"I’m looking forward to the day that I retire." - Nie mogę się doczekać dnia kiedy przejdę na emeryturę.

"We are looking forward to Christmas." - Nie możemy się doczekać Bożego Narodzenia

"I'm looking forward to meeting you."" - Nie mogę się doczekać spotkania z tobą

"My sister is looking forward to graduating from college." - MOja siostra oczekuje z niecierpliwością na ukończenie studiów/koledżu

"Tim is looking forward to visiting Poland." - Tim nie może się doczekać odwiedzenia Polski

Konstrukcja
look forward to something
look forward to doing something

Po "look forward" stosujemy czasownik w formie gerund, czyli z końcówką ING!

Uwaga 1!
Należy zwrócić uwagę, iż 'look forward to' jest bardziej formalnym wyrażeniem niż 'looking forward to'. Tak więc w sytuacjach gdy musimy używać języka oficjalnego (np spotkanie o pracę, spotkanie biznesowe) użyjemy tej frazy w present simple a nie present continuous.

Uwaga 2!
'Look forward to' ma trochę inne znaczenie niż 'expect' gdyż oznacza iż oczekujemy coś w przyszłości i jesteśmy w związku z tym podeekscytowani. 'Expect' to po prostu oczekiwanie na coś co się wydarzy.