go on

go on

Wyjaśnienie: 

1. continue
2. progress
3. happen

Tłumaczenie: 

1. kontynuować
2. dziać się dalej, iść do przodu
3. wydarzyć się, dziać się

Przykładowe użycie: 

1.

"I wish class would finish, but my professor’s lecture just keeps going on and on and on!" - Chciałbym by się zajęcia skonczyły, ale wykład profesora się ciągnie i ciągnie.

I can't go on living like this. - Nie mogę tak dalej żyć.

2.

Thomas didn't even look up. He just went on reading. - Tomasz nawet nie spojrzał w górę. Po prostu dalej czytał.

3.

What's going on here? - Co tu się dzieje?

Uwaga:

'Go' jest czasownikiem nieregularnym - go, went, gone - lista czasowników nieregularnych