get away with

get away with

Wyjaśnienie: 

to escape blame or punishment, not get caught, criticised or punished for doing something wrong
(inseparable)

Tłumaczenie: 

ujść z czymś na sucho, uniknąć kary za coś, otrzymać jedynie małą karę za coś poważnego, wymigać się od czegoś (np. od nauki, od pracy)

Przykładowe użycie: 

"Thieves got away with two Picassos, which were never found." - Złodzieje uciekli z dwoma obrazami Picassy, które nigdy nie zostały znalezione.

"Do you think we could get away with using the cheaper product?" - Myślisz że upiecze się nam używanie tańszego produktu?

"You will never get away with it! " - Nigdy nie ujdzie ci to na sucho!

Uwaga:

'Get' jest czasownikiem nieregularnym - lista czasowników nieregularnych