carry off

carry off / carry something off / carry off somebody

Wyjaśnienie: 

1. handle a difficult situation successfully
2. to win something
3. to cause somebody to die; to kill somebody

Tłumaczenie: 

1. poradzić sobie w trudnej sytuacji, poradzić sobie z czymś
2. zdobyć coś, zdobywać coś (np. nagrodę, medal)
3. spowodować śmierć

Przykładowe użycie: 

1. "She carried her speech off well." - Poradziła sobie dobrze z przemówieniem

2. "Monica succeeded in carrying off the most important prize." - Monice udało się zdobyć naważniejszą nagrodę.

3. "The plague carried off tens of thousands of people." - Zaraza zabiła dziesiątki tysięcy ludzi.