beat oneself up

beat oneself up


Wyjaśnienie: 

to be overly critical of one's behavior or actions;
to punish oneself with guilt and remorse over past actions.
to blame or criticize yourself, usually in a way that is unfair or unnecessary

Tłumaczenie: 

obwiniać się

Przykładowe użycie: 

If you fail, don't beat yourself up; just try again. - Jeśli ci się nie powiedziecie, nie obwiniaj się, po prostu spróbuj ponownie.

He's beating himself up over his role in the accident.

Uwaga

beat somebody up - oznacza pobić kogoś

'Beat' jest czasownikiem nieregularnym - beat, beat, beaten - lista czasowników nieregularnych

beat yourself up - co oznacza po polsku