add up to

add up to

Wyjaśnienie: 

to total (inseparable)

Tłumaczenie: 

wynosić, opiewać na

Przykładowe użycie: 

"The bills add up to $235.13. Wow, that's much less than we expected!"