Learn English - Pets

Learn English - lekcja języka angielskiego w formie filmu video - temat - Pets.

Słownictwo z lekcji

Dodatkowe słownictwo - popularne zwierzęta