rapid growth

rapid growth

Wyjaśnienie: 

fast growth, rapid rise

Tłumaczenie: 

szybki wzrost

Przykładowe użycie: 

After a period of rapid growth, the economy was bigger than before.

We must promote the rapid growth of local agricultural supply.
Musimy wspierać szybki wzrost lokalnych dostaw rolnych.

Inne kolokacje które warto znać

rapid expansion = szybki rozwój
rapid rise = nagły wzrost
rapid decline = gwałtowny spadek
rapid change = gwałtowna zmiana
rapid development = szybki rozwój