mitigating circumstances

mitigating circumstances

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

circumstances in the commission of an act that lessens the degree of criminal culpability

Tłumaczenie: 

okoliczności łagodzące

Przykładowe użycie: 

Due to mitigating circumstances, the fine is reduced. Z powodu wystąpienia okoliczności łagodzących zmniejsza się grzywne.

mitigating circumstances = mitigating factors