entirely agree

entirely agree

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to agree completely

Tłumaczenie: 

całkowicie się zgadzać

Przykładowe użycie: 

I entirely agree with your analysis and sincerely thank you for it.
Całkowicie zgadzam się z pani analizą i bardzo pani za nią dziękuję.

I entirely agree that it is necessary to manage funds and use resources with complete transparency.
W pełni zgadzam się z tym, że trzeba zarządzać funduszami oraz korzystać z zasobów przy pełnej przejrzystości.

I entirely agree with him on the question of drug abuse.