bitterly disappointed

bitterly disappointed

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to be extremely disappointed

Tłumaczenie: 

gorzko rozczarowany

Przykładowe użycie: 

The supporters were bitterly disappointed after we lost the game.
Kibice byli gorzko rozczarowani jak przegraliśmy mecz.

I saw a different side of you last night, and I'm bitterly disappointed.
Zobaczyłem ciebie od inne strony wczoraj, jestem gorzko rozczarowany.