auburn hair

auburn hair

Wymowa: 

Tłumaczenie: 

kasztanowaty, kasztanowy (np. o kolorze włosów)

Przykładowe użycie: 

Her auburn hair was tied back in a ponytail. Jej kasztanowe włosy związane były w kucyk.

She's got gorgeous auburn hair. Ma piękne kasztanowe włosy.

Auburn to przymiotnik występujący tylko w połączeniu ze słowami związanymi z włosami (hair, curls, locks, tresses)