an easy read

an easy read

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

straightforward and easy to understand

Tłumaczenie: 

lekka lektura

Przykładowe użycie: 

Detective stories are good for train journeys as they're an easy read. Powieści detektywistyczne są dobre do pociągów ponieważ są łatwymi lekturami.

It's not an easy read, it's about guilt and redemption. To nie jest lekka lektura, traktuje o zbrodni i pokucie.

Easy read może być również użyty w stosunku do człowieka

Like I said, he's an easy read.
Tak jak powiedziałem, jest łatwy do przewidzenia.

czyli to be an easy read - być łatwnym do przewidzenia

You're an easy read for a smart kid.
Dajesz się łatwo przejrzeć jak na takiego bystrzachę.