an easy read

an easy read

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

straightforward and easy to understand

Tłumaczenie: 

lekka lektura

Przykładowe użycie: 

Detective stories are good for train journeys as they're an easy read. Powieści detektywistyczne s dobre do pociągów ponieważ są łatwymi lekturami.

It's not an easy read, it's about guilt and redemption. To nie jest lekka lektura, traktuje o zbrodni i pokucie.

Easy read może być również użyty w stosunku do człowieka

Like I said, he's an easy read.
Tak jak powiedziałem, jest łatwy do przewidzenia.

czyli to be an easy read - być łatwnym do przewidzenia

You're an easy read for a smart kid.
Dajesz się łatwo przejrzeć jak na takiego bystrzachę.