act suspiciously

act suspiciously

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to behave in a way that makes people suspicious

Tłumaczenie: 

zachowywać się podejrzanie

Przykładowe użycie: 

Why are you acting so suspiciously? Do you want to get caught? Dlaczego zachowujesz się tak podejrzanie? Chcesz dać się złapać?

A few people were seen acting suspiciously shortly before the explosion. Widziano kilka podejrzliwie zachowujących się osób chwilę przed wybuchem.

Two guys were seen acting suspiciously outside the building, so someone called the cops. Zauważono, ze dwóch facetów zachowywało się podejrzanie przed budynkiem, więc ktoś zadzwonił po gliny.

Kolokacja zbliżona znaczeniowo to

act strangely