a sensible decision

a sensible decision

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

a reasonable decision

Tłumaczenie: 

sensowna, rozdądna decyzja

Przykładowe użycie: 

If you won the lottery, it could be a sensible decision to invest the money. Jeśli wygrałbyś na loterii, zainwestowanie pieniędzy mogłoby być rozsądną decyzją.

We could have made a safe and sensible decision, but once again we decided to just wing it.Mogliśmy podjąć bezpieczną i rozsądną decyzję, ale znów zdecydowaliśmy się iść na żywioł.