a secluded location

a secluded location

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

kept apart from the company of others, sheltered, private

Tłumaczenie: 

ustronne miejsce

Przykładowe użycie: 

l drove her to a secluded location in the forrest where she could deliver safely.
Zawiozłem ją do odosobnionego miejsca w lesie, gdzie mogła bezpiecznie urodzić.

After living in the city, I will be happy to spend some time in a secluded location.
Po pobycie w mieście, będę szczęśliwy, mogąc spędzić trochę czasu w ustronnym miejscu.

Inne kolokacje ze słowem secluded

Słowo secluded występuje również w innych ciekawych kolokacjach, np:
a secluded life

Kolokacje o podobnym znaczenie do secluded location

a secluded place
a secluded spot