sick as a dog

sick as a dog

Wyjaśnienie: 

very sick; sick and vomiting

Tłumaczenie: 

"chory jak pies", bardzo chory, często chodzi o chorobę z wymiotami - rzygać jak kot

Przykładowe użycie: 

The whole family was sick as dogs. - Cała rodzina była chora jak pies

Martha was as sick as a dog and couldn't go to the party. - Marta była bardzo chora i nie mogła iść na imprezę

He was as sick as a dog after that curry. - On był bardzo chory po curry (potrawa)

Nadine hates to miss work, so she really must be sick as a dog if she isn't here. - Nadine nienawidzi opuszczać pracy, więc musi być na prawdę chora skoro jej tu nie ma

Alternatywna wersja

be as sick as a dog

Etymologia

Idiom pochodzi z roku ok 1700 i prawdopodobnie nawiązuje do tego, iż to głównie zwierzęta roznosiły choroby (szczury, ptaki, ale też i psy). Jest
możliwe iż panowała jakaś choroba roznoszona głównie przez psy co mogło dać początek temu powiedzeniu

Podobne idiomy:

to be under the weather

sick as dog po polsku