horse of another color

horse of another color


Wyjaśnienie: 

If something is a horse of a different color, it's a different matter or separate issue altogether.

Tłumaczenie: 

coś zupełnie innego; coś innego niż to, na co wygląda na pierwszy rzut oka

Przykładowe użycie: 

It's rather a long-term investment. Earning money quickly is a horse of another color.
To raczej inwestycja długoterminowa. Szybko zarobek to zupełnie inna sprawa.

Kilka wersji:

horse of another color = horse of a different color