couch potato

a couch potato


Wyjaśnienie: 

a lazy person, addicted to television-watching

Tłumaczenie: 

leniuch; telemaniak; osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie i wpatrując się w telewizor

Przykładowe użycie: 

All she ever does is watch TV; she's become a real couch potato.

Couch potatoes tend to become very fat, you know.

If there was a prize for the best couch potato, my husband would win it.

The remote control television was invented for couch potatoes.

couch potato znaczenie