bottoms up!

bottoms up


Wyjaśnienie: 

sometimes said by people in a friendly way just before drinking an alcoholic drink together

Tłumaczenie: 

do dna!

Przykładowe użycie: 

The bar closes in 10 minutes. Bottoms up, gentlemen.
Zamykamy bar za 10 minut. Do dna, panowie

jak powiedzieć po angielsku do dna