best thing since sliced bread

best thing since sliced bread


Wyjaśnienie: 

to be an excellent person or thing, someone or something that is extremely good, often better than they really are

Tłumaczenie: 

coś nadzwyczajnego

najlepsza rzecz od wynalezienia krojonego chleba - powiedzenie używane w celu podkreślenia tego jak bardzo coś bądź kogoś lubimy

Przykładowe użycie: 

Phablets are marketed as the best thing since sliced bread, but I think they are just over-sized phones. - Fablety są reklamowane jako najlepsza rzecz od czasów wynalezienia krojonego chleba, ale wg mnie to tylko przerośnięte telefony.

The way he goes on about her - you'd think she was the greatest thing since sliced bread. - Sposób, w jaki on gada o niej - można by pomyśleć, że jest najlepszą rzeczą od czasu krojonego chleba .

Alternatywne wersje
greatest thing since sliced bread
best thing since sliced pan

idiom ósmy cud świata - best thing since slice bread