banker's hours

banker's hours


Wyjaśnienie: 

short work hours
to work or be open for business for less than eight hours a day
any easy job, especially one with a short working day.

Tłumaczenie: 

krótki czas pracy

Przykładowe użycie: 

The advertising agency keeps banker's hours. They are only open until four.

James doesn't really work full-time. He keeps banker's hours.

When did you start keeping banker's hours? There aren't many bankers who keep banker's hours these days.

My friend owns his own company and works banker's hours most days.

Uwaga!
Często używane z "keep" - keep banker's hours

Etymologia

Wywodzi się z godzin otwarcia banków w latach 1800-1960 czyli zazwyczaj od 10 rano do 3 po południu

banker's hours po polsku