rat on someone

rat on someone

Wyjaśnienie: 

to report someone's bad behavior to someone

Tłumaczenie: 

zdradzić kogoś, nie dotrzymać obietnicy

Przykładowe użycie: 

Tim ratted on me, and I got in trouble.
Tim wydał mnie i mam kłopoty

If he rats on me, I'll hit him!
Jeśli mnie wyda, uderzę go!

The little boy ratted on his friend at school.
Mały chłopiec wydał swojego przyjaciela w szkole.