kick the bucket

kick the bucket


Wyjaśnienie: 

to die

Tłumaczenie: 

kopnąć w kalendarz, umrzeć

Przykładowe użycie: 

Did you know, David’s next door neighbour kicked the bucket last night - Wiesz że sąsiad Dawida zmarł wczoraj/kopnął w kalendarz?

I am never going sky diving, I’m too young to kick the bucket! - Nigdy nie odważę się na sky diving, jestem za młody by kopnąć w kalendarz.

What are the things you would love to do before you kicked the bucket? - Co chciałbyś zrobić zanim kopniesz w kalendarz?

Thomas finally kicked the bucket. He had cancer, you know. Tomek w końcu kopnął w kalendarz. Miał raka, wiesz.

Termin pochodzi z czasów, kiedy popularną formą samobójstwa było powieszenie się. Osoba stawała na wiadrze, wiązała sznur na szyi i kopała wiadro.

jak powiedzieć po angielsku kopnąć w kalendarz

Sprawdź się - quiz
Angielski w pytaniach - kick the bucket

bucket list

A list of things to do before you die - lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią

I need to remember to add skydiving to my bucket list. - Muszę pamiętać by dodać sky diving do mojej listy rzeczy do zrobienia przed śmiercią.