hit the nail on the head

hit the nail on the head

Wyjaśnienie: 

to be exactly correct

Tłumaczenie: 

trafić w sedno

Przykładowe użycie: 

Monica hit the nail on the head when she said most people can use a computer without knowing how it works. Monica trafiła w sedno, gdy powiedziała, że ​​większość ludzi może korzystać z komputera, nie wiedząc, jak on działa.

I thought Tim had hit the nail on the head when he said the real issue was money. Uważam, że Tim trafił w sedno, gdy powiedział, że prawdziwym problemem były pieniądze.

idiomy i wyrażenia o podobnym znaczeniu co "hit the nail on the head"

nail the hammer on the head - trafić w sedno