hit the bricks

hit the bricks

Wyjaśnienie: 

to participate in a workplace strike or a public protest;
to travel about, especially on foot;
to leave or depart; to get out;

Tłumaczenie: 

strajkować;
zacząć chodzić;
spadać;

Przykładowe użycie: 

They are trying to get rid of us. We must hit the bricks. Chcą się nas pozbyć. Musimy strajkować.

If you don't agree to our demands, we'll hit the bricks. Jeśli nie zgodzicie się z naszymi żądaniami, zaczniemy strajkować.

Man, this party's lame. Let's hit the bricks. Stary, ta impreza jest do dupy. Spadamy stąd.

Idiomy o podobnym znaczeniu do "hit the bricks"

hit the pavement - iść strajkować, iść na pieszy spacer

I need to get out, hit the pavement, and start looking for a job.