gold digger

gold digger

Wyjaśnienie: 

a woman who has relationships with rich men so that they will give her money

Tłumaczenie: 

naciągaczka (kobieta będąca z mężczyzną dla pieniędzy)
czasami tłumaczone jako blachara

Przykładowe użycie: 

I'm not saying she's a gold digger, but how come all her boyfriends have been rich?
Nie mówię, że jest blacharą, ale jak to jest, że wszyscy jej chłopacy są bogaci?

Tim's friends warned him that Monica was a gold digger and was only interested in marrying him for his money.
Przyjaciele Tima ostrzegli go, że Monika to naciągara i jest tylko zainteresowana ślubem ze względu na jego pieniądze.

My rich 73 year-old uncle has a new 18 year-old girlfriend. I think she is a gold digger. Mój bogaty 73 letni wujek ma 18 letnią dziewczynę. Myślę, że leci na kasę.

Kate is only interested in Mr. Smith money. She’s a typical gold digger. Kate interesuje się tylko pieniędzmi pana Smitha. Jest typową naciągarą.

Good news, based on her thrifty shopping habits and taste for artificial jewelry, she's clearly not a gold digger.
Dobra wiadomość: z uwagi na jej oszczędne zakupy i gust do sztucznej biżuterii, stwierdzam, że nie jest naciągaczką.

Gold digger ma też oczywiście dosłowne znaczenie poszukiwacz złota.

Dopuszczalną formą jest również goldigger.

gold digger znaczenie