be living in la la land

be living in la la land

Wyjaśnienie: 

bujać w obłokach, żyć w swoim świecie;

Tłumaczenie: 

to think that things that are completely impossible might happen, rather than understanding how things really are

Przykładowe użycie: 

I have no clue what's going on with Tim - he seems to be in la-la land.
Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje z Timem - wydaje się, że buja w obłokach.

Często zapisywane z myślnikiem: la-la land

La-la land nawiązuje do istniejącego na mapie miejsca - a dokładniej do Los Angeles, powszechnie określanego jako LA. Wyrażenie powstało częściowo z nazwy miejsca LA, a częściowo z domniemanego frywolnego i ekscentrycznego zachowania społeczności miasta.

Termin ten zaczął być używany już pod koniec lat 70. XX wieku

"Monday night in Lalaland is not like Monday night in, say, Washington."

"Poniedziałkowa noc w Lalalandzie nie przypomina poniedziałkowego wieczoru, powiedzmy, w Waszyngtonie."

(cytat z Washington Post)

Inne powiązanie idiomu z Los Angeles ma związek z filmem z 1984 "Policjanci z Beverly Hills". W scenie, w której główny bohater Axel Foley, był krytykowany przez kolegę gliniarza Jeffreya Friedmana, Foley wetknął palce w uszy i zaśpiewał "la la la", aby zagłuszyć wyrzut. Ten gest stał się czymś w rodzaju frazesu wśród aktorów Hollywood przez wiele lat.