a wet weekend

a wet weekend

Wyjaśnienie: 

a very boring and disappointing experience or person

Tłumaczenie: 

nudne wydarzenie bądź osoba

Przykładowe użycie: 

I don't like her. She's as much fun as a wet weekend! Nie lubię jej. Jest nudna jak flaki z olejem.

He sounds about as much fun as a wet weekend in Wales.