Quiz - Expert Word List

Odgadnij znaczenie wytłuszczonych słów. Każdy test pokazuje losowo 20 pytań z bazy 540 zdań. Quiz przeznaczony głównie dla osób o wysokim poziomie języka angielskiego.
More educational games at: sheppardsoftware.com

Angielski w Pytaniach

sprawdź się angielski w pytaniach
angielski pytania
angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
nauka angielskiego