Użycie słowa feel.

Czytałam już bardzo dużo arytkułów o użyciu słowa feel. Jedni mówią zamiennie używa się sformułowania „I feel...” i „I’am feeling...” a inni że oznaczają one dwie różne rzeczy bo przecież są tu różne czasy. W takim razie czy zdanie „I feel so much younger now” (wyjęte z piosenki) będzie poprawne gramatycznie?


Generalnie rzecz biorąc I

Generalnie rzecz biorąc
I feel
I am feeling
oznacza to samo, choć jak zwykle, wszystko zależy od kontektu.

Przykładowo w zdaniu "I feel he is not coming." - użycie gerund (ing) byłoby niepoprawne, gdyż oznacza tu bardziej opinie, "wydaje mi się, mam wrażenie, czuję że on nie przyjdzie".

I am feeling good - dobrze się czuje
I feel good - dobrze się czuje

Można się spierać, że wersja z Ing bardziej dotyczy obecnej chwili, ale większość Anglików by pewnie nie potrafiła ukazać różnicy między tymi zdaniami.

Niezarejestrowany

Niezarejestrowany wrote:
Generalnie rzecz biorąc
I feel
I am feeling
oznacza to samo, choć jak zwykle, wszystko zależy od kontektu.

Przykładowo w zdaniu "I feel he is not coming." - użycie gerund (ing) byłoby niepoprawne, gdyż oznacza tu bardziej opinie, "wydaje mi się, mam wrażenie, czuję że on nie przyjdzie".

I am feeling good - dobrze się czuje
I feel good - dobrze się czuje

Można się spierać, że wersja z Ing bardziej dotyczy obecnej chwili, ale większość Anglików by pewnie nie potrafiła ukazać różnicy między tymi zdaniami.