stupid stupider czy stupid, more stupid?

Witam, jak to jest z stopniowaniem STUPID? Czy poprawna forma to stupider, the stupidest, czy jednak jak mi sięwydaje, more stupid, the most stupid?


obie wersje są ok

obie wersje są ok

Proszę się zapoznać z

Proszę się zapoznać z listą

stopniowanie przymiotników w języku angielskim

Poprawną formą stopniowania przymiotnika stupid jest zarówno:

stupid, stupider, the stupidest

jak i

stupid, more stupid, the most stupid

 

Stopniowanie przymiotników przez dodanie "er", "est" lub "more", "most"

Niektóre przymiotniki dwusylabowe mogą być stopniowane przez dodanie końcówek "er" i "est", jak i słów "more", "most".

Wybrane przymiotniki, które mogą być stopniowane w ten sposób:

common, cruel, gentle, handsome, likely, mature, narrow, obscure, pleasant, polite, remote, shallow, simple, stupid, subtle.

 

Likely

Likely chyba nie, bo to przysłówek.
Likely - more likely - the most likely
:)

przykro mi, ale jest

przykro mi, ale jest

stupider i stupidest

to jest wyjatek

Powinno być MORE STUPID THE

Powinno być

MORE STUPID
THE MOST STUPID

bo to słowo dwusylabowe