Poprawne zdanie.

2 posts / 0 new
Last post
Niezarejestrowany
Poprawne zdanie.

Chciałabym się dowiedzieć czy zdanie "I fear myself" jest poprawne w pisowni jak i w jego tłumaczeniu: Przerażam sam siebie?


Niezarejestrowany
nie , nie jest poprawne " I

nie , nie jest poprawne
" I am scared of myself " - way better