pomoc w tłumaczeniu tekstu

Witam serdecznie. Mam problem z przetłumaczeniem kilku zdań na język polski. Te zdania to:
In Korea, two types of pedestrian countdown
signals were installed signalized crosswalks. This
study was conducted to compare and evaluate the
effects of the countdown signals on pedestrians‟
behavior and the crossing process. The crosswalks
in Jinju and Changwon were used as study sites.
The key findings are presented below.
Table 11 summarizes the effects of the countdown
signals by each MOE (Measure of Effectiveness).
The countdown signals have a positive effect on
pedestrians‟ and drivers‟ compliance with the
Flashing Walking Person Signal. And, the
countdown signals discourage pedestrians from
crossing and drivers from entering the crosswalk
while the Flashing Walking Person Signal is on,
since the remaining time is displayed.
A potential drawback with the countdown signals
is that more pedestrians would remain on the
crosswalk at the Standing Person Signal, since they
think they still have enough time to finish crossing.
Comparing the two types of countdown signals
reveal that the numeric countdown is more
desirable than the graphic countdown for
pedestrians‟ compliance with the Flashing Walking
Person Signal. But, the graphic countdown is more
desirable than the numeric countdown for finishing
crossing before the Standing Person Signal appears
and for drivers‟ compliance with the Flashing
Walking Person Signal.

To jest moje tłumaczenie. Prosiłbym kogoś o poprawe.

W Korei są dwa typy sygnałów odliczania dla pieszych i zostały zainstalowane na sygnalizacjach na przejściach dla pieszych. Badanie to zostało przeprowadzone do porównania i oceny skutków, sygnałów odliczanie na zachowanie pieszych‟ i procesu przejścia. Kluczowe wnioski z raportu są przedstawione poniżej. W tabeli podsumowano efekty zainstalowania odliczania sygnałów. Odliczanie czasu ma pozytywny wpływ na pieszych i kierowców zgodnie z Flashing Walking Person Signal. And, the countdown signals discourage pedestrians from crossing and drivers from entering the crosswalk while the Flashing Walking Person Signal is on, since the remaining time is displayed( tego nie wiem). Potencjalną wadą odliczania czasu jest to, że więcej pieszych pozostanie na przejście dla pieszych na Standing Person Signal, ponieważ oni myślą, że mają jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć przejście. Porównanie dwóch typów sygnałów odliczania ujawniają, że numeryczne odliczanie jest bardziej pożądane niż graficzne odliczanie dla pieszych, przestrzegania Flashing Walking Person Signal. Ale bardziej wskazane niż liczbowe odliczanie do zakończenia przejścia przez przejście jest graficzne odliczanie przed pojawia się sygnał Standing Person Signal. W przeprowadzonym wywiadzie dla pieszych duża część pieszych czuje, że odliczanie czasu jest wygodne i pomocne. 75% pieszych preferuje odliczanie czasu od konwencjonalnych sygnałów, a 69% woli numeryczne graficzne odliczanie. Jednak konieczne są dalsze badania z wystarczającą ilością danych i różnych miejsc by ściśle określić, który z dwóch typów sygnałów odliczania czasu jest bardziej skuteczny.

Z góry dziękuje. Wiem że tego jest dużo ale jest mi to bardzo potrzebne.

pozdrawiam


sprawdzenie tłumaczenia

Niezarejestrowany wrote:
Witam serdecznie. Mam problem z przetłumaczeniem kilku zdań na język polski. Te zdania to:
In Korea, two types of pedestrian countdown
signals were installed signalized crosswalks. This
study was conducted to compare and evaluate the
effects of the countdown signals on pedestrians‟
behavior and the crossing process. The crosswalks
in Jinju and Changwon were used as study sites.
The key findings are presented below.
Table 11 summarizes the effects of the countdown
signals by each MOE (Measure of Effectiveness).
The countdown signals have a positive effect on
pedestrians‟ and drivers‟ compliance with the
Flashing Walking Person Signal. And, the
countdown signals discourage pedestrians from
crossing and drivers from entering the crosswalk
while the Flashing Walking Person Signal is on,
since the remaining time is displayed.
A potential drawback with the countdown signals
is that more pedestrians would remain on the
crosswalk at the Standing Person Signal, since they
think they still have enough time to finish crossing.
Comparing the two types of countdown signals
reveal that the numeric countdown is more
desirable than the graphic countdown for
pedestrians‟ compliance with the Flashing Walking
Person Signal. But, the graphic countdown is more
desirable than the numeric countdown for finishing
crossing before the Standing Person Signal appears
and for drivers‟ compliance with the Flashing
Walking Person Signal.

To jest moje tłumaczenie. Prosiłbym kogoś o poprawe.

W Korei są dwa typy sygnałów odliczania dla pieszych i zostały zainstalowane na sygnalizacjach na przejściach dla pieszych. Badanie to zostało przeprowadzone do porównania i oceny skutków, sygnałów odliczanie na zachowanie pieszych‟ i procesu przejścia. Kluczowe wnioski z raportu są przedstawione poniżej. W tabeli podsumowano efekty zainstalowania odliczania sygnałów. Odliczanie czasu ma pozytywny wpływ na pieszych i kierowców zgodnie z Flashing Walking Person Signal. And, the countdown signals discourage pedestrians from crossing and drivers from entering the crosswalk while the Flashing Walking Person Signal is on, since the remaining time is displayed( tego nie wiem). Potencjalną wadą odliczania czasu jest to, że więcej pieszych pozostanie na przejście dla pieszych na Standing Person Signal, ponieważ oni myślą, że mają jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć przejście. Porównanie dwóch typów sygnałów odliczania ujawniają, że numeryczne odliczanie jest bardziej pożądane niż graficzne odliczanie dla pieszych, przestrzegania Flashing Walking Person Signal. Ale bardziej wskazane niż liczbowe odliczanie do zakończenia przejścia przez przejście jest graficzne odliczanie przed pojawia się sygnał Standing Person Signal. W przeprowadzonym wywiadzie dla pieszych duża część pieszych czuje, że odliczanie czasu jest wygodne i pomocne. 75% pieszych preferuje odliczanie czasu od konwencjonalnych sygnałów, a 69% woli numeryczne graficzne odliczanie. Jednak konieczne są dalsze badania z wystarczającą ilością danych i różnych miejsc by ściśle określić, który z dwóch typów sygnałów odliczania czasu jest bardziej skuteczny.

Z góry dziękuje. Wiem że tego jest dużo ale jest mi to bardzo potrzebne.

pozdrawiam