past simple/ past perfect + ing / to

Telephone stopped "ringing" when i entered the room. przestał dzwonić kiedy wszedłem - Dwie czynności w tym samym czasie.

Telephone had stopped "to ring" before I entered the room. - przestał zanim wszewdłem - jedna czynność przed drugą.
czy
Telephone had stopped ringing before I entered the room.
?

Zakładając, ze zdania są poprawne gramatycznie
Dlaczego w Past Simple jest forma "ringing"
a w Past Perfect forma "to ring"
Która wersja jest poprawna i dlaczego ?;/


Poprawna wersja to stop

Poprawna wersja to stop ringing - przestał dzwonić. Nie ważne w jakim czasie.

It has stopped ringing
It stopped ringing a few minutes ago.
It had stopped ringing before I entered the room

Czym się różni stop doing something od stop to do something?

‘stop doing sth.’ tłumaczone jest jako „zaprzestać”, „skończyć z czymś”,
np. ‘I stopped smoking’ („Rzuciłem palenie”).

Z kolei ‘stop to do sth.’ oznacza „stanąć, by coś zrobić”, np. ‘I stopped to smoke’ („Zatrzymałem się, żeby zapalić”).