opis mojej pracy: Sprawdzenie i poprawa tłumaczenia

prosiłabym o sprawdzenie i ewentualną poprawę

Jestem Kacper Nowak! Jestem kierowcą i pracuję w firmie X. Pracuję tam już 3 lata. Zatrudniłem się tam gdy skończyłem szkołę. Pracuję od 8 do 16, 5 dni w tygodniu. Soboty i Niedziele mam wolne, żebym miał czas na naukę studia.

Moja praca polega na rozwożeniu towaru spożywczego z hurtowni do różnych sklepów. Jeżdzę po całym województwie świętokrzyskim. Mój szef jest bardzo miłym człowiekiem, zawsze pomoga mi gdy mam problem. Kiedy muszę jechać w piątek na studia, chętnie daje mi wolne, ponieważ uważa, że nauka jest najważniejsza.
Moja praca nie wymaga wykształcenia, ale muszę być skoncentowany i wypoczęty podczas jazdy. Czasami spotykam miłych ludzi, którzy pomagają mi wnosić towar do magazynu. Mam służbowy samochód o który muszę dbać: myć, sprzątać i tankować.

Żeby móc wnosić towar do magazynu muszę mieć dużo siły. Mimo to uważam, że moja praca jest bardzo przyjemna. Najważniejsze jest to, że nie przeszkadza mi ona w studiowaniu i mogę zarobić sporo pieniędzy.Dopiero po ukończeniu studiów planuję szukać nowego zajęcia

TŁUMACZENIE:

I am Kacper Nowak. I am a driver and I work for company X. I have worked there for three years.
I started there when I finished school . I work from 8 a.m. to 4 p.m., five days a week. I have plenty of time at weekend, because I don’t have to go to work, so I can study.

My job is delivering goods from the warehouse to the food sections of different shops. I drive around voivodship of Świętokrzyskie. My boss is a very nice man, he always helps me when I have a problem. When I have to go to University on Friday, my boss gives me a free day, because he believes that study is most important.
My job does not require education, but I must concentrate and be relaxed while driving. sometimes I meet nice people who help me bring the goods to the warehouse. I have a company car for which I must take care: wash, clean and refuel

I must be strong to bring the goods to the storeroom. Nevertheless I think that my work gives me pleasure so I like it. This job does not disturb my study, so that is most important for me. In addition my earnings is very good, so I don’t have to take any money for my parents. When I finish my studies I am going to look for another job.