Kilka zdań do poprawy, potrzebne do streszczenia pracy licencjackiej

Bardzo proszę o poprawę niżej umieszczonych zdań, jest to dla mnie ważne. Dziękuję za poświęcony czas.

Rośliny trujące choć czasem niezwykle piękne, potrafią stanowić duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia.
Despite poisonous plants are extremely beautiful, they can be a serious danger for our health and even life.

Człowiek już dawno temu zainteresował się i nauczył wykorzystywać trujące właściwości roślin najpierw do takich celów jak obrona, czy zdobywanie pożywienia, później do wykonywania wyroków śmierci czy jako sposób do zdobycia władzy.
A long time ago people got into and learned to used poisonous properties of plants, at first for the purposes like defence or gathering food, later for on death row whether like the way come to power.

Samo słowo trucizna oznacza wyłącznie działanie szkodliwe.
The very word poison means only harmful action.

Rośliny trujące to takie, których zjedzenie, a czasem sam kontakt z nimi, ma wyraźnie negatywne skutki i może doprowadzić nawet do śmierci.
Eating poisonous plants whether contact with them causes clearly negative effects and may even lead to death
.
Ich toksyczność jest wynikiem obecności zawartych w nich substancji pochodzenia organicznego.
Their toxicity is the result of the presence include in them substances coming from organic compounds.

Substancję, które należą do bardzo toksycznych to: alkaloidy, glikozydy, saponiny, olejki eteryczne, toksyczne aminokwasy, peptydy i białka, kwasy roślinne oraz terpeny.
Substances, which belong to very toxic substance group : alkaloids, glycosides, saponins, essential oils, toxic amino acids, peptides and proteins, plant acids and terpenes.

Substancje toksyczne mogą występować w całej roślinie w jednakowym stężeniu lub mogą kumulować się w jakiejś z jej części np. owocu, lub korzeniu
Toxic substances may affect in the whole of plants in the same concentration whether they may cumulate in parts of the plant for example in the fruit or root.

Najczęstszymi powodami zatruć są zatrucia pomyłkowe, wynikające z podobieństwa roślin jadalnych i trujących.
The most common cause of poison are poisoning by accident, resulting from the similarity plants edible and inedible.

Substancje zawarte w roślinach nie tylko trują, lecz przede wszystkim leczą.
Substances included in plants besides poisoning the can cure.

Często są wykorzystywane w medycynie jako niezbędne leki w niektórych bardzo poważnych dolegliwościach.
Often they are used in medicine as a necessary medications in a variety of ailments.

Więc musimy pamiętać, że to dawka określa skutek.
We should remeber the portion defines the effect.