Quiz - Przysłowia - III (Gap-filling)

Pytania:15
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź znajomość angielskich przysłów. Listę przysłów możesz znaleźć na stronie: http://www.e-angielski.com/przyslowia-angielskie


Odpowiedzi

List przysłów przydatna do

List przysłów przydatna do testu znajduje się na podstronie przysłowia angielskie

Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach