Quiz - Przysłowia - II

Pytania:15
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość angielskich powiedzeń


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
angielski w pytaniach quiz
angielski pytania
kontrukcja cannot stand doing something
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego